Voor wie?

Welke leerlingen werken met notebooks en wie moet een eigen toestel hebben? Je leest het hier.

In RHIZO Zorgkrachtschool maken wij alle leerlingen ICT-vaardig. Deze leerlingen gebruiken een eigen notebook:

  • Alle leerlingen van de eerste graad
  • Alle leerlingen van de tweede graad
  • Alle leerlingen van de derde graad tso (gezondheids- en welzijnswetenschappen, jeugd- en gehandicaptenzorg en toegepaste farmaceutische zorgwetenschappen)


De leerlingen brengen de notebook elke dag mee naar school waar hij wordt ingezet als leermiddel binnen de lessen. De leerling kan niet enkel op school maar ook thuis en tijdens vakanties ten volle gebruik maken van het toestel.