Waar wij voor staan

Beloftes aan onze leerlingen ...

In onze school die leerplichtonderwijs inricht, bieden we inspirerend onderwijs en warme opvoedingsondersteuning aan jonge mensen van 12 tot 18 jaar om hen aan te zetten tot democratisch burgerschap, hun talenten te ontplooien en sterk in het (samen)leven te staan.BELOFTES AAN ONZE LEERLINGEN:

01 GASTVRIJ - WARM
We beloven je een schoolcultuur van …

 • vertrouwen en aanmoediging
 • respectvolle omgang
 • verbondenheid
 • empathie
 • verdraagzaamheid
 • goesting

02 UITDAGEND
We beloven je uit te dagen om samen …

 • ervaringsgericht te leren waarbij door beleven en reflecteren kennis kan groeien tot wijsheid
 • levensecht te leren dat je concreet voorbereidt op de realiteit van het beroep
 • creatieve en expressieve vaardigheden te verkennen
 • vernieuwende leervormen aan te bieden

03 PERSOONLIJK
Wij beloven je persoonlijkheid te helpen vormen

 • je ontdekt en verkent je talenten
 • je staat met (zelf)vertrouwen in het leven; je durft en zet door
 • je leert omgaan met tegenslagen
 • je groeit in zelfstandigheid en verantwoordelijkheid
 • je ontwikkelt een kritische blik die genuanceerd naar de samenleving kijkt

We beloven je een stem te geven in een persoonlijk traject dat voorbereidt op levenslang leren!