Onze schoolafspraken

Goede afspraken maken goede vrienden, en dat is ook zo in RHIZO Zorgkrachtschool. Lees in het schoolreglement hoe we samen met onze leerlingen en hun ouders fijn samenleven en -leren op onze school.