Begeleiding op onze school

Van basiszorg tot verhoogde zorg. Met de experts op school, of als het nodig is met het CLB of andere organisaties. In RHIZO Zorgkrachtschool staat er een team klaar om voor jou te zorgen.


We streven naar Gelijke OnderwijsKansen voor iedereen


We bieden jou maximale kansen om je talenten te ontwikkelen

Als leerling staat elke leraar voor je klaar. Niet alleen voor de vakinhoud, ook voor andere zaken kan je steeds bij je leraren terecht. Natuurlijk is er ook je klassenleraar. Je ouders ontmoeten de klassenleraar bij elk oudercontact, maar ook daarbuiten is hij of zij het aanspreekpunt. 

Soms heb je nood aan verhoogde zorg’ of uitbreiding van zorg’. Het team van opvoeders, leraren, stagebegeleiders en directie zoeken met jou en de ouders naar de gepaste hulp. We streven naar zorg op maat’.

Op school hebben we een sterk uitgebouwd zorgaanbod. We werken ook nauw samen met externe hulpverleners en met het CLB. Tijdens een persoonlijk gesprek lichten we dit graag toe. 

/ overzicht van onze brede basiszorg
/ overzicht wie-is-wie’ op vlak van leer- en leefzorg