Boekenverkoop en afhaalmoment

Afhaalmoment boeken

Je bestelde de boeken digitaal bij Lichtvis via een persoonlijke link. Indien je dit deed vóór 11 juli zal het pakket klaar liggen in het schoolrestaurant. Afhalen kan enkel op de tijdstippen zoals voorzien in onderstaand schema. Broers en/​of zussen krijgen de pakketten op hetzelfde moment. Wij dringen erop aan om zeker de boeken op te halen. 

Als je zelf niet kan komen, gelieve een familielid of medeleerling te sturen. Er worden geen boeken meegegeven op 1 september. Uw dochter/​zoon zal verwittigd worden wanneer ze kunnen worden opgehaald. 

De nieuwe leerlingen die in augustus zijn ingeschreven, hoeven niet te komen en krijgen hun boeken op school zodra die geleverd worden.
Je betaalt via overschrijving. Gelieve dit voor 18 augustus in orde te brengen.
Indien je betalingsmoeilijkheden ondervindt, vragen we je om vanaf 16 augustus contact op te nemen met onze sociale dienst, mevrouw Ingrid Claerhout (ingrid.​claerhout@​rhizo.​be - 056 82 82 80 of 0490 42 42 41). We zoeken dan samen naar een oplossing. 

Wanneer worden jullie verwacht in de Beheerstraat 10?

Donderdag 26 augustus

Uur

Leerjaar

13:00 - 14:30

5+6

14:30 - 16:30

3+4

16:30 - 18:30

2